Trang chủ Câu chuyện Tekla Bước ngoặt mới cho tư vấn thiết kế - Minh chứng từ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI)

Bước ngoặt mới cho tư vấn thiết kế - Minh chứng từ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI)

Dự án cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được triển khai từ thiết kế kỹ thuật đến thiết kế chi tiết bởi Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

Cầu Hoàng Văn Thụ là công trình cầu có kết cấu khá phức tạp, khi sử dụng kết cấu liên hợp bê tông và kết cấu thép. Trong đó, phần cầu chính sử dụng kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông, phần cầu dẫn sử dụng kết cấu dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực. Trong quá trình triển khai, các kỹ sư thiết kế đã gặp không ít những khó khăn do đây là một trong những dự án đầu tiên triển khai ứng dụng BIM và Tekla trong cả hai giai đoạn thiết kế chính. Bên cạnh đó, sự hạn chế về kết cấu cáp DUL căng sau của phần mềm cũng đòi hỏi các kỹ sư phải nghiên cứu thêm các công cụ mới để phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực nghiên cứu triển khai của các kỹ sư TEDI cùng sự hỗ trợ của HSD Việt Nam, dự án Hoàng Văn Thụ bước đầu đã cho thấy lợi ích thiết thực từ BIM và phần mềm triển khai Tekla Structures.  

Với phần mềm Tekla, các kỹ sư TEDI kiểm soát toàn bộ dữ liệu từ mô hình, sớm phát hiện các va chạm giữa các kết cấu trước khi thi công như tại các vị trí nút giao phức tạp, đồng thời tư vấn cho chủ đầu tư và các đơn vị tham gia dự án đưa ra phương áp điều chỉnh phù hợp, hạn chế được các sai sót trong sản xuất, lắp dựng, tăng năng suất và chất lượng công trình. Cùng với đó, dữ liệu xuất trực tiếp từ mô hình Tekla cho phép kiểm soát khối lượng tốt hơn, công tác đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí công trình được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tạo sự đột phá về sử dụng dữ liệu mọi nơi, mọi lúc. Ứng dụng quy trình BIM giúp thuận tiện cho công tác hiệu chỉnh, cập nhật các thông tin thay đổi của dự án và cung cấp các kết quả thiết kế trực quan, thuyết phục chủ đầu tư và các bên tham gia dự án.

Ứng dụng Tekla Structures trong dự án cầu Hoàng Văn Thụ

I/ Cầu dẫn chính

Các hạng mục triển khai:

 • Mô hình hóa tòan bộ kết cấu vòm chính: Gồm 02 sườn vòm ống thép nhồi bê tông liên kết với nhau bởi hệ khung ngang phía trên và dầm ngang dầu cầu.
 • Mô hình kết cấu vòm biên gồm 2 sườn vòm kết cấu thép, bê tông cốt thép.
 • Hệ dầm mặt cầu: Gồm dầm dọc chủ, dầm dọc phụ, dầm ngang trung gian, dầm ngang liên kết vòm chính và dầm ngang dầu cầu
 • Các hệ liên kết.
 • Các trụ cầu chính dạng thân đặc bằng bê tông cốt thép.
 • Kết cấu thang máy; thang bộ; xe kiểm tra dầm …

II/ Cầu dẫn phía nam

Các hạng mục triển khai:

 • Dầm bản rỗng
 • Kết cấu bảo vệ trụ
 • Mố cầu
 • Trụ cầu gồm 02 dạng: Kết cấu trụ 01 thân bê tông cốt thép tại vị trí chỉ có 1 tầng; Kết cấu trụ cổng gồm 02 thân BTCT liên kết với nhau bằng hệ dầm ngang tại các vị trí 2 tầng.

III/ Cầu dẫn phía bắc

Các hạng mục triển khai:

 • Dầm Super T
 • Mố cầu
 • Trụ cầuKết cấu trụ gồm 01 cột BTCT tại vị trí T0 đến T5 và Kết cấu trụ gồm 02 cột BTCT tại vị trí T6 đến T10.
 •  Trụ cầu các nhánh 1 và 2 dạng 01 thân.

IV/Mô hình cấu kiện thép sản xuất trong xưởng

1/ Vòm chủ dạng đặc

 • Phạm vi : Kết cấu vòm chủ từ chân vòm đến phạm vi ¼ chiều dài đường tên vòm
 • Kết cấu gồm:
 • Gồm 2 sườn vòm ống thép nhồi bê tông liên kết với nhau bởi hệ khung ngang phía trên và dầm ngang dầu cầu. Mặt cắt ngang mỗi sườn vòm gồm 4 ống thép kích thước D850. Khoảng cách ống theo phương ngang: 1150mm, khoảng cách ống theo phương đứng: 2750mm.
 • Liên kết các ống theo phương ngang và phương đứng bằng bản táp chạy liên tục và hệ thống khung tăng cứng.

2/ Vòm chủ dạng giàn

 • Phạm vi : Kết cấu vòm chủ từ phạm vi ¼ chiều dài đường tên vòm
 • Kết cấu gồm:
 • Gồm 2 sườn vòm ống thép nhồi bê tông liên kết với nhau bởi hệ khung ngang phía trên và dầm ngang dầu cầu. Mặt cắt ngang mỗi sườn vòm gồm 4 ống thép kích thước D850. Khoảng cách ống theo phương ngang: 1150mm, khoảng cách ống theo phương đứng: 2750mm.
 • Liên kết các ống theo phương ngang bằng bản táp chạy liên tục phía trên và phía dưới mỗi. Liên kết theo phương đứng bằng các ống thép đứng và ống thép xiên đường kính D350mm, dày 10mm, bước 2500mm

3/ Hệ dầm mặt cầu

 • Hệ dầm mặt cầu: gồm dầm dọc chủ, dầm dọc phụ, dầm ngang trung gian, dầm ngang liên kết vòm chính và dầm ngang dầu cầu.
 •  Dầm dọc chủ, dầm dọc phụ, dầm ngang trung gian có kết cấu dạng dầm “I” liên hợp bản BTCT.

4/ Kết cấu mố trụ bê tông cốt thép

 • Phạm vi :
 • Các trụ T20~T25 cầu dẫn phía Nam
 • Các trụ T0~T5 cầu dẫn phía Bắc
 • Các trụ nhánh cầu trên đê cầu dẫn phía Bắc
 • Kết cấu gồm 01 thân trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi BTCT
 • Thân trụ dầm bản có dang bát giác tiết diện 1.8x1.8m; 2.0x2.0m; 2.5x2.5m
 • Thân trụ dầm Super T có dạng bát giác tiết diện 1.5x4.0m, phần trên có hệ xà mũ BTCT đặt dầm.

5/ Kết cấu trụ bê tông cốt thép dạng 1 thân

 • Phạm vi :
 • Các trụ T20~T25 cầu dẫn phía Nam
 • Các trụ T0~T5 cầu dẫn phía Bắc
 • Các trụ nhánh cầu trên đê cầu dẫn phía Bắc
 • Kết cấu gồm 01 thân trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi BTCT
 • Thân trụ dầm bản có dang bát giác tiết diện 1.8x1.8m; 2.0x2.0m; 2.5x2.5m
 • Thân trụ dầm Super T có dạng bát giác tiết diện 1.5x4.0m, phần trên có hệ xà mũ BTCT đặt dầm.

6/ Kết cấu trụ bê tông cốt thép dạng 2 thân

 • Phạm vi :
 • Các trụ T17~T19 cầu dẫn phía Nam
 • Các trụ T6~T11 cầu dẫn phía Bắc
 • Kết cấu gồm 02 thân trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi BTCT
 • Thân trụ có dang bát giác tiết diện 1.8x1.8m; 2.0x2.0m; 2.5x2.5m
 • Phần trên có hệ xà mũ BTCT liên kết với hệ dầm.
 • Xà mũ các trụ phía Nam có bố trí cáp DƯL ngang

7/ Kết cấu dầm Super T dự ứng lực (BTCT đúc sẵn)

 • Phạm vi :
 • Kết cấu dầm Super T sử dụng cho toàn bộ kết cấu phần trên cầu dẫn phía Bắc và nhịp T14-T15 cầu dẫn phía Nam
 • Chiều dài dầm L=38.3 và 28.3m, chiều cao dầm h=1.75m. Chiều rộng cầu thay đổi từ 22.3m đến 46.96m.

8/ Kết cấu bản mặt cầu lắp ghép

 • Phạm vi :
 • Kết cấu bản mặt cầu BTCT lắp ghép sử dụng cho KCPT cầu chính
 • Kích thước bản 3.5x4.5m, chiều dày thay đổi từ 260~300mm

9/ Kết cấu bảo vệ trụ (BTCT đổ tại chỗ)

 • Phạm vi :
 • Các cầu nhánh trái và phải cầu phía Nam có 03 trụ (T22, T23, T24) nằm dưới sông ngoài phạm vi mép cảng hiện tại. Để đảm bảo an toàn bố trí kết cấu bảo vệ trụ và dầm trong phạm vi các trụ này.
 • Kết cấu bảo vệ trụ được thiết kế như sàn cầu gồm hệ dầm dọc, dầm ngang, bản mặt cầu được đặt trên hệ cọc khoan nhồi D1000mm.

 10/ Kết cấu dầm bản rỗng (BTCT đổ tại chỗ)

 • Phạm vi :
 • Kết cấu phần trên 02 nhánh cầu dẫn phía Nam.
 • Kết cấu phần trên 02 nhánh trên đê cầu dẫn phía Bắc
 • Kết cấu :
 • Dầm bản rỗng phía Nam bề rộng mặt trên dầm 12,6m, chiều rộng đáy dầm 6m, chiều cao dầm 1450mm, đường kính lỗ rỗng 0.75-0,95m, kết cấu BTCT DƯL.
 • Dầm bản rỗng phía Bắc bề rộng mặt trên dầm B=8,65-9,25m, chiều rộng đáy dầm 4.5m, chiều cao dầm 1450mm, đường kính lỗ rỗng 0,95m, kết cấu BTCT DƯL.

V/ Kiểm tra va chạm tại các vị trí liên kếtHiện nay, ngoài dự án cầu Hoàng Văn Thụ, Tedi vẫn đang tiếp tục phối hợp với HSD Việt Nam mở rộng ứng dụng BIM và Tekla cho các dự án khác của công ty như dự án nút giao vành đai 3.5 tại Hà Nội, dự án cầu Cần Giờ tại TP. HCM,… giúp nâng cao chất lượng và năng suất thiết kế.

TEDI là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển hạ tầng giao thông vận tải hàng đầu tại Việt Nam. Với khẩu hiệu “Giải pháp tối ưu – Xây dựng hạ tầng bền vững”, Tổng công ty TEDI cam kết sẽ luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn tin cậy nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng bằng phương pháp làm việc chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ tận tụy.

                                                                                - Nguồn Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) - 

 

Cập nhật các tin tức và sự kiện Tekla:

"Thích" chúng tôi tại Facebook

Theo dõi chúng tôi trên YouTube

Tìm thấy chúng tôi trên LinkedIn

Tweet với chúng tôi trên Twitter

 

Xây dựng câu chuyện Tekla

Để giúp khách hàng Tekla phát triển hồ sơ doanh nghiệp, chúng tôi liên tục hỗ trợ phát hành các câu chuyện thành công cho khách hàng.

Bạn muốn tạo dựng câu chuyện thành công cho một dự án mà bạn tự hào?

GỬI NGAY MỐI QUAN TÂM NÀY ĐẾN CHÚNG TÔI

 

Công ty HSD Việt Nam là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất phần mềm Tekla Structures của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3843 8356 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn