Hướng dẫn tải về Tekla Structures Learning cho người mới học

Tekla Structures Learning là một phiên bản phần mềm được Hãng Trimble phát triển dành riêng cho người mới học Tekla Structures BIM. Tekla Structures Learning bao gồm gần như đầy đủ tính năng của phần mềm Tekla Structures.

Xem thêm

Từ tối ưu hóa chi tiết đến sản xuất đúc sẵn: Công cụ Double Walls trong Tekla Structures có khó sử dụng?

Điểm mạnh mấu chốt của Tekla Structures là cách nâng cao khả năng triển khai BIM hiệu quả các quy trình kết cấu trong tất cả các dạng dự án bê tông đúc sẵn, và là một công cụ linh hoạt, hiệu quả cho việc chi tiết bất kỳ loại kết cấu hay cấu kiện đúc sẵn nào.

Xem thêm

Phối hợp giữa Tekla Structures Base point và Autodesk Revit

Dành cho version Tekla Structures 2017i và Tekla Structures 2018. Khi phối hợp thiết kế với Autodesk Revit sẽ đòi hỏi hai Base point khác nhau trong Tekla Structures: để nhập và xuất dữ liệu...

Xem thêm

Hiệu quả hơn với Tekla Structures 2018 nhờ cải tiến mới các công cụ: Undo History, Work Plane Handler, Select Previous

Trong nội dung của video này, chúng tôi giới thiệu về những cải tiến mới của ba lệnh thông dụng giúp các kỹ sư làm chủ Tekla Structures 2018.

Xem thêm