Trang chủ Chuyên đề kỹ thuật Công cụ Numbering (Đánh số cơ bản) trong Tekla Structures

Công cụ Numbering (Đánh số cơ bản) trong Tekla Structures

Numbering - Đánh số cơ bản

1. Đánh số là gì?
Tekla Structures gán một cái dấu (mark) cho từng đối tượng, assembly và cast unit trong mô hình.
Mark bao gồm tiền tố (prefix) và số vị trí (position number) của đối tượng, assembly hoặc cast unit trong mô hình.
Đánh số rất quan trọng trong các giai đoạn sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.
Tekla Structures sử dụng số để nhận diện các đối tượng, cast unit và assembly khi xuất các bản vẽ, báo cáo và xuất các mô hình.
2. Đối tượng đánh số
Nếu đánh số một đối tượng, cast unit hoặc assembly sẽ không cập nhật, một dấu hỏi (?) được thể hiện trong phần số hiệu của đối tượng.
Ví dụ: trong hộp thoại Inquire Object

Để đánh số các đối tượng trong một mô hình
- Click Drawing & Report -> Numbering


- Chọn một trong các lệnh sau:
+ Đánh số các đối tượng được chọn
+ Đánh số các đối tượng đã được điều chỉnh
+ Đánh số mối hàn …
3. Đánh theo chuỗi số


Đánh số một loạt bao gồm Prefix Start number.
Khi chay lệnh đánh số, Tekla Structures so sánh các đối tượng thuộc cùng một chuỗi. Tất cả các đối tượng giống hệt nhau dưới cùng một chuỗi đánh số giống nhau sẽ được cho một số giống nhau.


Ví dụ 1: Đánh số các cột thép
Ví dụ này thể hiện cách thiết lập các cài đặt trong đánh chuỗi số dẫn đến các
số của đối tượng khác nhau khi bạn chỉnh sửa một đối tượng.

  • Để đánh số các đối tượng giống nhau:
    - Tạo 3 cột với chuỗi đánh số có tiền tố là P và bắt đầu từ 1


- Đánh số mô hình. Tất cả cột có các số vị trí đối tượng là P1

- Chỉnh sửa một cột ví dụ như thay đổi kích thước hoặc chiều dài
- Đánh số mô hình. Sẽ thấy bây giờ có 2 cột có số là P1 và P2
- Thay đổi lại cột P2 để giống với các cột còn lại
- Đánh số mô hình. Tất cả các cột bây giờ sẽ có dấu là P1
- Thay đổi số bắt đầu của 1 côt là 1000
- Đánh số mô hình. Bạn sẽ có 2 cột P1 và cột P1000

VÍ dụ 2: Đánh số mũ cọc

- Tạo 3 mũ cọc giống nhau với tiền tố là PF và bắt đầu từ 1

- Dùng component Pad footing reinforcement (77) cho từng mũ cọc

- Xem xét mũ cọc và kích thước cốt thép tác động tời đánh số như thế nào.

MẸO: Tìm và sửa lỗi đánh số trùng lặp - Overlapping numbering

 

 

Để cập nhật những thông tin và sự kiện Tekla:

"Like" HSD Vietnam tại Facebook https://www.facebook.com/HSD.Vietnam

“Subscribe” kênh Youtube của HSD Vietnam https://www.youtube.com/HSDVietnam

“Tweet” với chúng tôi tại https://twitter.com/hsdvietnam

Công ty HSD Việt Nam là đơn vị tư vấn, đào tạo và chuyển giao phần mềm Tekla Structures của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3636 2923 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn