Trang chủ Chuyên đề kỹ thuật Hiệu quả hơn với Tekla Structures 2018 nhờ cải tiến mới các công cụ: Undo History, Work Plane Handler, Select Previous

Hiệu quả hơn với Tekla Structures 2018 nhờ cải tiến mới các công cụ: Undo History, Work Plane Handler, Select Previous

 

Trong nội dung của video này, chúng tôi giới thiệu về những cải tiến mới của ba lệnh thông dụng giúp các kỹ sư làm chủ Tekla Structures 2018.

1. Undo History – Tất cả các lệnh mà bạn đã chạy và các thay đổi bạn đã thực hiện giờ đây đã được liệt kê tại hộp thoại Undo History. Bằng việc lựa chọn một lệnh hoặc một thao tác trên hộp Undo History, bạn có thể xóa đi hoặc làm lại nhiều lệnh trong một bước thao tác, và sau đó quay trở lại và xem lịch sử của các thời điểm mô hình.

Liệt kê các lệnh bạn đã chạy và các sửa đổi bạn đã làm, bắt đầu từ đầu danh sách. Các lệnh và sửa đổi mới nhất nằm ở cuối danh sách. Cập nhật liên tục theo những thay đổi bạn thực hiện trong mô hình hoặc trong bản vẽ.

Tạo ra một hệ thống phân cấp cho một số lệnh được sử dụng. Thứ bậc được tạo ra khi bạn chạy lệnh đầu tiên, sau đó bạn hoàn tác một số lệnh tới một điểm nhất định trong danh sách và chạy một lệnh khác.

Thứ bậc được đánh dấu bằng mũi tên trong danh sách. Bạn có thể hoàn tác hoặc làm lại lệnh tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống phân cấp, làm cho thậm chí có thể hoàn tác các lệnh mà bạn đã làm lại trước đó.

Điều này có nghĩa là sau khi bạn hoàn tác một lệnh, bạn có thể tiếp tục làm việc với mô hình, và bạn vẫn có tùy chọn quay trở lại các lệnh bạn đã sử dụng trước.

Hiển thị lệnh hoàn tác và sửa đổi với màu nền màu xám đậm trong danh sách.

2. Work Plane Handler – Sử dụng công cụ quản lý work plane để chọn các work plane hiện tại bạn đang sử dụng trên mô hình. Bạn có thể mở rộng giữa các khác biệt về work plane đã được lưu tại và base points.

Sử dụng thanh công cụ work plane handler để chọn work plane mà bạn đang sử dụng trong mô hình.

  • Lưu lại các Work plane hay sử dụng.
  • Biểu tượng Base point mới được thêm vào.

3. Select Previous Objects Đôi khi bạn cần phải chọn lại các đối tượng giống nhau mà bạn đã chọn trước đó nhưng sau đó đã bỏ chọn. Ví dụ, trước tiên bạn đã chọn một số đối tượng và di chuyển chúng, sau đó bạn đã bỏ chọn các đối tượng, và bây giờ bạn muốn sao chép các đối tượng tương tự.

Với Tekla Structures 2018 bạn có thể kiểm soát đối tượng tốt hơn với một lệnh mới Chọn các đối tượng trước đó.

 

 Để cập nhật những thông tin và sự kiện Tekla:

"Like" HSD Vietnam tại Facebook https://www.facebook.com/HSD.Vietnam

“Subscribe” kênh Youtube của HSD Vietnam https://www.youtube.com/HSDVietnam

“Tweet” với chúng tôi tại https://twitter.com/hsdvietnam

 

Công ty HSD Việt Nam là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất phần mềm Tekla Structures của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3843 8356 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn