Trang chủ Tin tức chung Lập kế hoạch thi công ván khuôn & xây dựng BIM - Giải pháp và cách thức hoạt động

Lập kế hoạch thi công ván khuôn & xây dựng BIM - Giải pháp và cách thức hoạt động

Lập kế hoạch thi công ván khuôn & xây dựng BIM - Giải pháp và cách thức hoạt động

Công tác Ván khuôn chiếm phần lớn chi phí trong ngân sách, là một trong những quá trình tốn nhiều công sức và thời gian nhất trong công trình xây dựng bê tông. Để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất, ngành công nghiệp bê tông đang chuyển sang quy trình làm việc dựa trên mô hình BIM để lập kế hoạch cho biện pháp thi công và quản lý các hoạt động ngoài công trường.

Trong hội thảo trực tuyến lần này, chúng tôi sẽ đi sâu vào việc lập kế hoạch cho công tác ván khuôn dựa trên mô hình và trình bày các công cụ quản lý và lập kế hoạch thi công ván khuôn mới nhất trong Tekla Structures, đưa các nhà thầu bê tông lên cấp độ mới.

Tham gia hội thảo trực tuyến  miễn phí và tìm hiểu làm thế nào để xây dựng BIM, các thiết kế chuyên dụng cho công việc như:

• Đẩy mạnh kế hoạch lập ván khuôn, phân loại vật liệu và dữ liệu.

• Làm cho kế hoạch của bạn hoạt động hiệu quả nhất, đặc biệt liên quan đến chi phí và khả năng xây dựng.

• Loại bỏ sự phỏng đoán và giảm thời gian thi công ván khuôn.

• Giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công và tự tin chuẩn bị cho việc đổ bê tông thành công.

Hội thảo trực tuyến được diễn ra vào: thứ tư 09/01/2019. Để tham gia hội thảo trực tuyến các bạn vui lòng đăng ký theo link bên dưới:

https://www.tekla.com/sg/about/webinars/formwork-planning-constructible-bim-solution-and-how-it-works