Tin tức

  • Hội thảo giới thiệu phần mềm Tekla Structures V17.0 tại Hà Nội

    Hội thảo giới thiệu phần mềm Tekla Structures V17.0 tại Hà Nội

    Tekla Structures là phần mềm số một về giải pháp Building Information Modeling (BIM) cho phép tạo ra và quản lý mô hình 3D kết cấu công trình chi tiết, chính xác như công trình thực cho mọi loại vật liệu. Mô hình Tekla được sử dụng trong suốt quá trình xây dựng từ thiết kế ý tưởng đến gia công , lắp dựng và quản lý xây dựng.

    Xem chi tiết