TILOS - Công cụ hoạch định và quản lý dự án tuyến

TILOS (Time-Location Schedule)

Tilos được phát triển bởi Linear Project GmbH, một công ty của Trimble, có trụ sở tại Karlsruhe Đức. Phiên bản 1 đã được phát hành vào năm 1998 và ngày nay, Tilos được công nhận là phần mềm lập kế hoạch thời gian-vị trí hàng đầu của châu Âu.
(Time-Location System) là phần mềm lập tiến độ cho việc quản lý các dự án tuyến, đường trong xây dựng, các dự án công ích và hạ tầng. Phần mềm có thể được sử dụng trong nhiều ngành xây dựng khác nhau như: Cao tốc, đường ray, tàu điện ngầm, xe điện nhanh, đường ống và đường hầm, nhưng cũng áp dụng trong dự án  xây dựng đường truyền tín hiệu. 

Các hệ thống quản lý tiến độ thông thường hiển thị các kết quả bằng biểu đồ thanh bar (bar chart) hoặc sơ đồ mạng (network diagram). Linear Project chỉ ra các thách thức duy nhất khi đội công nhân và thiết bị di chuyển dọc theo lộ giới để thực hiện công việc của họ. Giấy phép, ràng buộc môi trường, các vấn đề liên quan đến xây dựng và các yếu tố nguy cơ có thể dễ dàng tích hợp trên một bảng kế hoạch để cung cấp cho chủ đầu tư một cái nhìn tổng thể duy nhất của dự án. Không sơ đồ truyền thống nào có thể hiển thị một liên kết đồ họa giữa vị trí nơi làm việc được thực hiện (khoảng cách trục) và thời gian khi nó được thực thi (trục thời gian) như TILOS.

Lợi ích của TILOS

   Dễ dàng lập kế hoạch dự án của bạn bằng cách vẽ trên màn hình

Một giao diện đồ họa mạnh mẽ cho kế hoạch thời gian khoảng cách-sơ đồ với sự hỗ trợ đầy đủ các công nghệ đường dẫn quan trọng, tăng cường bởi vị trí và sản xuất hạn chế.

·        Toàn quyền kiểm soát chi phí và nguồn lực

Tính toán nguồn lực mạnh mẽ: Tilos hỗ trợ công cụ tính toán tài nguyên linh hoạt dựa trên các thông số về số lượng công việc và thời gian để mô hình các quá trình xây dựng và định hướng thông số chính xác hơn.

·        Cung cấp sự linh hoạt tối đa trong việc tổ chức kế hoạch

Hệ thống quan điểm linh hoạt cho phép tùy biến tối đa nhu cầu cụ thể của bạn. Đặt càng nhiều lệnh kế hoạch từ giống nhau hoặc khác với các dự án vào xem cùng để hiển thị toàn bộ dự án hoặc kế hoạch chi tiết hơn.

·        Cho phép tích hợp các dữ liệu hiện có

Tilos tích hợp trực tiếp với Primavera, Microsoft Project, Excel và PowerProject để giảm thời gian phát triển.

·         Loại bỏ các lỗi quy hoạch

Phát hiện đụng độ và va chạm. Xác định khoảng cách giữa các nhóm để tránh va chạm, hoặc TILOS sẽ chỉ rõ các điểm va chạm đó.

·        Kế hoạch thực tế sử dụng kỹ thuật xây dựng

Cách tính toán dựa trên khoảng cách: TILOS tính toán các thông số sản phẩm dựa trên các giá trị khoảng cách. Ví dụ, trong xây dựng tà vẹt đường sắt được cài đặt mỗi 0,667 m. Dựa vào độ dài của nhiệm vụ, Tilos tính toán số lượng tà vẹt cần thiết và số lượng của các toa xe cần thiết để vận chuyển chúng.

·        So sánh thực tế với thực hiện

Baselining cho phép so sánh các kế hoạch so với lịch trình thực tế để xác định và đánh dấu bất kỳ sự khác biệt. phân tích giá trị thu được là có thể với TILOS.

·        Đầu ra chất lượng cao cho các kế hoạch chuyên nghiệp của bạn

Đầu ra chất lượng cao: Tilos sản xuất bản vẽ chất lượng cao ở bất kỳ kích thước, tương tự như hệ thống CAD.

·        Nhanh chóng hoàn vốn đầu tư

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Một nghiên cứu khách hàng đã chỉ ra rằng ngay cả trên những dự án đầu tiên, thời gian lập kế hoạch đã được giảm 50% từ 40 xuống 20 giờ.