AutoNESTAutoNEST là một sản phẩm của hãng Radan System (Singapore); là phần mềm tối ưu cắt tấm, giảm thiểu vật liệu thừa; ứng dụng cho ngành đóng tàu, gia công thép tấm, hàng không, may mặc.


Các lợi ích chính:

- Tiết kiệm thời gian và nhân lực cho việc lên kế hoạch cắt và tối ưu cắt tấm

- Tự động tạo ra các kế hoạch cắt tối ưu và bảng báo cáo

- Báo cáo chi tiết phần trăm và khối lượng vật liệu sử dụng và vật liệu thừa

- Nhanh chóng đưa ra các kế hoạch mua sắm vật liệu