Trang chủ CP MANAGER

CP MANAGER

CP Manager là một sản phẩm của hãng Radan System (Singapore) là phần mềm tối ưu thép thanh, thép hình ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành gia công kết cấu thép, cắt thép tròn trong xây dựng.CP Manager là một sản phẩm của hãng Radan System (Singapore) là phần mềm tối ưu thép thanh, thép hình ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành gia công kết cấu thép, cắt thép tròn trong xây dựng.


· Các lợi ích chính:

- Chạy trên MS Excel nên dễ sử dụng

- Tự động tạo ra các kế hoạch cắt tối ưu và bảng báo cáo

- Báo cáo chi tiết phần trăm và khối lượng vật liệu sử dụng và vật liệu thừa

- Nhanh chóng đưa ra các kế hoạch mua sắm vật liệu