Trang chủ PROLOG

PROLOG

Trimble Prolog là giải pháp quản lý dự án toàn diện và đa dạng nhất cho vấn đề quản lý dự án từ công trường đến văn phòng cũng như kết nối thông tin, kiểm soát chi phí, kiểm soát vật tư, thiết bị của toàn bộ dự án. Hãy sử dụng Prolog để theo dõi và kiểm soát dự án, bạn sẽ tự tin tạo ra được những dự án đúng tiến độ, đúng ngân sách và đúng chất lượng.

Từ năm 1993, Prolog đã giúp hơn 6000 đơn vị thiết kế, tư vấn kỹ thuật và thi công gia tặng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thi công, kiểm soát chi phí và cung cấp sự minh bạch toàn diện đến các bên liên quan trong dự án.

  • Gắn kết nhóm dự án thành một khối, trên một môi trường quản lý dự án xây dựng trực tuyến lẫn thời gian thực.
  • Giảm chi phí, lập danh mục các nguy cơ và tổn thất bằng cách cho phép các nhóm phối hợp những thông tin quan trọng cần thiết để chuyển giao dự án đúng hạn và không vượt quá ngân sách.
  • Tăng thêm lượng người dùng trong tổ chức thông qua một giải pháp xây dựng cụ thể và giao diện người dùng phân quyền theo nhóm.
  • Ra quyết định nhanh chóng nhờ sử dụng nguồn dữ liệu dự án luôn được cập nhật từ công trường, nơi sử dụng Prolog Mobile.
  • Gia tăng năng suất nhờ khả năng tương tác giữa phần mềm quản lý xây dựng Prolog với những ứng dụng công việc quan trọng khác.
  • Tạo ra giải pháp công việc từ đầu đến cuối với nền tảng dịch vụ Web tương thích, có thể mở rộng, cho phép đa dạng hóa hệ thống và tổ chức để làm việc với nhau.
  • Hưởng lợi từ hôm nay với công nghệ của tương lai bằng dữ liệu BIM (Building Information Modeling) tích hợp với hệ thống quản lý dự án của bạn.

Prolog được tạo ra cho các nhà quản lý dự án chịu trách nhiệm về chi phí, phạm vi và tiến độ xây dựng, và giúp cho các nhóm dự án góp phần vào việc chuyển giao dự án thành công.


Với Prolog người dùng có thể thu thập dữ liệu thực tế liên quan đến việc kiểm tra chất lượng, nhân công, chi phí và tiến độ thi công tại hiện trường.

  • Sử dụng iPad, các thành viên trong nhóm có quyền truy cập vào tất cả thông tin quan trọng trong Prolog;
  • Ứng dụng iPad được thiết kế để làm việc trong chế độ offline - hoàn hảo cho những công tác hiện trường hiện không thể kết nối nguồn Wifi tin cậy;
  • Tải lên các bản vẽ mặt bằng để cung cấp cho người dùng thông tin trực quan về các công việc cần lưu ý nhằm cải thiện năng suất tại công trường.

 

Sử dụng Prolog để theo dõi tất cả các thông tin quan trọng của dự án (ví dụ: Bản đệ trình, Phiếu yêu cầu thông tin (RFIs), Biên bản cuộc họp, v.v.). Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh của Prolog cung cấp tổng quan về tình trạng dự án ở cấp độ cao với các hình ảnh trực quan tập trung vào các khu vực cần chú ý. Người dùng có thể theo dõi các câu hỏi chưa được xử lý, kiểm soát tiến trình và tạo các bản báo cáo theo tình hình tổng thể.

Bám sát ngân sách ban đầu và kiểm soát chi phí. Các tính năng Quản lý Ngân sách và Chi phí của Prolog cho phép người dùng theo dõi ngân sách, những Lệnh thay đổi tiềm năng (Potential Change Order) và hóa đơn trong cùng một hệ thống. Prolog cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc để xác định chính xác nguyên nhân của vấn đề  – một phiếu yêu cầu thông tin (RFIs) có thể gây nên rủi ro về chi phí sẽ tự động liên kết với một Lệnh thay đổi tiềm năng (Potential Change Order),  một yêu cầu thay đổi đơn hàng (Change Order Request) và Dự báo (Forecast). Bằng cách hiểu chính xác nguyên nhân gây ra các thay đổi từ thiết kế hay từ các chỉ định kỹ thuật hay thậm chí tốt hơn là chỉ ra những vấn đề có thể gây ra thay đổi, Prolog sẽ giúp chúng ta quản lý các rủi ro liên quan đến những vấn đề này. Các yếu tố gây rủi ro về tiến độ và chi phí sẽ hoàn toàn được kiểm soát.

Hợp lý hóa quá trình mua sắm với mô-đun mua sắm (Purchasing) của Prolog. Người dùng có thể quản lý quá trình đấu thầu cạnh tranh và thực hiện phân tích giá thầu trên nhiều dự án. Giải pháp của chúng tôi sẽ giúp người dùng quản lý phạm vi công việc của gói thầu và theo dõi phụ lục cho tất cả các gói thầu bị ảnh hưởng. 

o Loại bỏ khả năng nhập liệu trùng lặp trong mua sắm và quản lý hợp đồng; 
o Phân tích và đánh giá tất cả các nhà thầu tham gia dự thầu một cách hiệu quả; 
o Giảm lỗi bằng cách theo dõi tất cả các mặt hàng mua sắm cho từng dự án.