Tekla

Tại mỗi giai đoạn thiết kế, lên kế hoạch và thi công trong một vòng đời dự án, dù là kỹ sư, các nhà gia công chế tạo hay các chuyên gia trong lĩnh vực thi công đều có chung áp lực như nhau về chi phí và thời gian thực hiện. Đó chính là lý do khái niệm Mô hình hóa thông tin xây dựng (Building information modeling – BIM) ra đời.

BIM được xây dựng dựa trên các thông tin kỹ thuật số xác thực, khả thi, giúp nâng cao giá trị thặng dư cho dự án thông qua việc quản lý và chia sẻ các thuộc tính của công trình xuyên suốt vòng đời dự án đó.

Với phần mềm Tekla, các kỹ sư, nhà thiết kế chi tiết, các nhà gia công chế tạo và chuyên gia thi công có thể dễ dàng nhận được các lợi ích từ các dữ liệu phong phú, được sắp xếp chặt chẽ và sử dụng được các thông tin đó để cải thiện công năng, hình thức cũng như hiệu quả chi phí của công trình.

Tekla Structures là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Tekla BIMsight là một công cụ chuyên nghiệp cho việc điều phối thi công dự án. Với Tekla BIMsight, toàn bộ chu trình xây dựng có thể kết hợp lại trong các mô hình, kiểm tra va chạm và chia sẻ thông tin thông qua việc sử dụng cùng một môi trường 3D thân thiện và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ giai đoạn thiết kế.