Vico Office – Một môi trường 5D BIM định hướng xây dựng

Ngành công nghiệp xây dựng đang thay đổi từng ngày. Sự gia tăng nhu cầu về tính hiệu quả, thời gian chuyển giao thành phẩm rút ngắn, và nâng cao chất lượng đang đẩy các chủ đầu tư và nhà thầu phải tiếp thu các mô hình và công nghệ kinh doanh mới giúp mang đến cho họ lợi thế cạnh tranh. Việc tích hợp các quy trình và cải thiện việc trao đổi thông tin xuyên suốt vòng đời dự án từ thiết kế đến thi công đã được chứng minh sẽ trở thành một phần tất yếu của sự thay đổi này. Chuyển giao dự án tích hợp (Integrated Project Delivery) và công nghệ BIM là những “từ nóng” được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, và sự cần thiết của một nền tảng BIM tích hợp thực sự trở nên rõ ràng.


Giải pháp 5D BIM thế hệ tiếp theo của Vico đã được tạo ra vì nhu cầu này. Vico Office™ được xây dựng chủ yếu dành cho xây dựng, và được thiết kế như là một nền tảng BIM trung tính được tích hợp chặt chẽ mà nhiều loại mô hình BIM có thể được tạo ra, tổng hợp lại và gia tố thêm bằng thông tin chi phí và tiến độ. Để tối ưu hóa tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các ngành và giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng, Vico Office được cấu trúc theo mô-đun, cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu, nhưng vẫn có thể mở rộng khi cần thiết và một môi trường nhất quán, dễ sử dụng. 


Sử dụng Vico Office, các chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng có thể hợp tác một cách hiệu quả, cải thiện khả năng dự báo, giảm rủi ro, quản lý chi phí, và tối ưu hóa tiến độ thi công trên những dự án xây dựng lớn, phức tạp. Chúng tôi tin rằng phần mềm quản lý thi công tích hợp của Vico sẽ giúp cho các nhóm dự án khả năng linh hoạt để tập trung chuyên môn hóa trong lĩnh vực của họ (mô hình hóa, lập tiến độ, dự toán) và vẫn có thể hợp tác lẫn nhau (điều phối, lên ngân sách, và quản lý dự án với tất cả các bên liên quan). 


Biểu đồ này minh họa cho việc làm thế nào các mô-đun của Vico Office kết hợp để trở thành một quy trình 3D-4D-5D tích hợp chặt chẽ:

 

 

3D BIM cho Khả năng hiển thị

 

Vico Office làm việc sáng tạo với các công cụ thực thi BIM như Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit, và Tekla Structures. Phiên bản 4 mới xuất được các tập tin để sử dụng trong AutoCAD Architecture và AutoCAD MEP. Vico Office ngoài ra cũng nhập được các tài liệu xuất ra từ Google SketchUp, CAD Duct, 3D DWG, và tập tin IFC. 

 

3D BIM cho Kiểm tra va chạm

 

Vico Constructability Manager cung cấp một giải pháp tích hợp cho việc phát hiện va chạm và cách giải quyết để phối hợp làm việc, từ đó nhóm dự án có thể phát hiện ra những vấn đề trong thi công có khả năng xảy ra ngay từ giai đoạn lập kế hoạch từ trước khi nó xảy ra tại công trường.

 

 

3D BIM cho Bố cục

 

Vico Layout Manager vạch ra các điểm quan trọng trong mô hình ảo đến những điểm vật lý trương ứng trên công trường, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và loại bỏ hao phí cho công tác lặp lại công việc.

 

 

3D BIM cho Bóc tách khối lượng

 

Vico Takeoff Manager lấy nguồn gốc từ khối lượng kính thước thi công theo vị trí từ các mô hình BIM; khối lượng này lập tiến độ và dự toán chính xác hơn.

Vico Takeoff Manager  derives construction-caliber quantities by location from BIM models; these quantities by location power more accurate schedules and estimates.

 

 

4D BIM cho Quản lý tiến độ và sản xuất

 

Vico LBS Manager là một cách tiếp cận có tổ chức trong việc phân chia theo vị trí thực hiện công việc trong dự án. Việc lên kế hoạch và quản lý dựa theo vị trí phân công đảm bảo nhân viên thực hiện công việc thông suốt từ đầu đến cuối mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Vị trí được xác định trong LBS Manager cũng tạo ra các khối lượng sử dụng trong khâu lập tiến độ và thu mua.

 

Vico Schedule Planner tạo ra tiến độ thi công bằng cách sử dụng các yếu tố mô hình BIM và kết nối chúng với những công việc và nguyên vật liệu, các nguồn và lao động tương ứng; tất cả đều được tối ưu hóa theo vị trí.

 

Vico Production Controller được sử dụng trong giai đoạn xây dựng. Việc lên tiến độ thi công chỉ là một nửa trận chiến – phần còn lại là quản lý sản xuất tại công trường. Sản xuất cận thời gian thực sẽ cập nhật ngay từ công trường thông qua Vico Production Controller, cho phép dự báo tiến độ trong tương lai vì thế những vấn đề sẽ được đánh dấu với thời gian đủ đáp ứng cho việc khắc phục hậu quả.

 

Vico 4D Manager là một công cụ trình bày mô phỏng 4D cung cấp cái nhìn thời gian dự án phong phú trên 3D cho nhóm dự án được mở rộng.

 

 

5D BIM cho Lập dự toán

 

Vico Cost Planner là một giải pháp dự toán chi phí mạnh mẽ dựa trên mô hình. Dựa trên khái niệm về việc lập chi phí ước lượng (Target Cost Planning), Vico Cost Planner cung cấp một môi trường cho việc dự toán chi phí khai triển từ đó có thể dễ dàng so sánh các phiên bản chi phí với nhau và với bản chi phí ước lượng gốc.

 

Vico Cost Explorer là ứng dụng lập ngân sách dựa trên mô hình cho phép nhóm dự án được mở rộng có một cái nhìn trực quan để hiểu được các khía cạnh của dự án đang góp phần tạo những thay đổi trong chi phí. Cách đổ bê tông theo hàng và các hàng của dữ liệu bảng tính đã là quá khứ.

 

 

Báo cáo quản lý thi công

 

Vico Office Client là nền tảng của Vico Office Suite. Tại đây các phiên bản mô hình được quản lý, thông tin được chia sẻ cho cả nhóm, và một công cụ báo cáo tức thời sẽ tập hợp thông tin từ mọi phòng ban để chuyển thành các báo cáo về khả năng thi công, tiến độ nguồn lực và chi phí được nạp vào, những thay đổi trong thiết kế được đề xuất, dự toán chi phí, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các báo cáo tùy chỉnh khác.

 

 • Môi trường Vico Office
  • Vico Office chứa đựng một mô-đun lõi – nền tảng của hệ thống – và một tập hợp các mô-đun bổ sung cho từng giai đoạn và ngành cụ thể, tất cả được tích hợp chặt chẽ trong cùng một môi trường. Vì mỗi cấu kiện Office chia sẻ cùng một dữ liệu tích hợp, nên toàn bộ thông tin đều được đảm bảo về tính đồng nhất. Giao diện người dùng thống nhất và kếu cấu nhất quán giúp dễ dàng trong việc bổ sung các mô-đun mới và đẩy nhanh tiến trình học tập.
  • Các mô-đun Vico Office hỗ trợ nhiều chức năng liên quan trong một dự án BIM và cung cấp tính riêng biệt cho từng chức năng, nhưng được tích hợp, các mô-đun dùng để nghiên cứu, lập kế hoạch, điều khiển, và quản lý quy trình xây dựng. Mỗi mô-đun bổ sung sẽ tận dụng dữ liệu, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của quy trình BIM. Kết cấu thống nhất của Vico Office hoàn toàn phù hợp với phương pháp Chuyển giao dự án tích hợp (Integrated Project Delivery) và cho phép một môi trường BIM thực sự mang lại lợi ích.
 • Cộng tác nhóm
  • Môi trường Vico Office cho phép cộng tác trong lẫn ngoài. Môi trường tích hợp, nhiều bên tham dự, và các vấn đề về quyền sỡ hữu dữ liệu, yêu cầu về một công nghệ linh hoạt, hợp tác.
  • Với Vico Office, các thành viên nhóm dự án có thể làm việc đồng thời trên cùng một dự án và được hưởng lợi từ một thông tin phản hồi trực tuyến và luôn cập nhật.
 • Các hoạt động xây dựng ảo

Video này sẽ giải thích làm thế nào dữ liệu dự án đi xuyên suốt giai đoạn tiền xây dựng đến lập dự toán và tiến độ và ra đến công trường để phục vụ sản xuất.

 

Vico Office được thiết kế để phá vỡ cơ cấu bộ phận xây dựng truyền thống bằng luồng dữ liệu thông tin dự án. Với việc tạo ra một mô hình 5D BIM kết hợp thiết kế, dữ liệu dự toán và dữ liệu tiến độ, chúng ta sẽ có một mô hình phương tiện và phương cách. Mô hình này sống động và đáp ứng ngay lập tức những thay đổi trong thiết kế và ngoài công trường. Vico Office tận dụng khả năng tích hợp giữa mô hình 3D, tiến độ thi công 4D, và dự toán 5D của nó. Từ dạng hình học của mô hình 3D, chúng ta lấy được từ khối lượng kích thước xây dựng. Mỗi mục được bóc tách ra có một tập hợp tài liệu, nhân lực và thiết bị cụ thể. Những mục và nguồn lực bóc tách đã ước lượng sau đó được phân ra theo vị trí thành một lịch trình tối ưu. Kết quả là một bản tiến độ chi phí và nguồn lực sẽ được tải vào. Và bởi sự tích hợp chặt chẽ này, một sự thay đổi về thiết kế trong mô hình sẽ được đánh giá ngay lập tức với một lịch trình và bảng dự toán mới.