Trang chủ Nhà thầu bê tông

Nhà thầu bê tông

Hiện nay, kết cấu bê tông đổ tại chỗ vẫn là kết cấu phổ biến nhất tại Việt Nam. Các nhà thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép thường triển khai các bản vẽ shop drawing cốt thép trực tiếp trên công trường và xác định khối lượng các mẻ đổ bê tông dựa trên các phân đoạn và tiến độ thi công. Tuy nhiên, khối lượng bê tông cũng có thể thay đổi tùy theo tình hình thi công thực tế tại công trường, các khối lượng được bóc tách thủ công có thể dẫn đến các sai sót về khối lượng.
Với việc sử dụng Tekla Structures, các khối đổ bê tông có thể được chia trực tiếp trên mô hình 3D và dễ dàng điều chỉnh các vị trí mạnh ngừng khối đổ tùy thuộc theo tình hình thực tế tại công trường, các vị trí giao giữa dầm và cột sẽ được trừ giao với mô hình khối đổ và xuất ra báo cáo khối lượng bê tông, cốt thép và ván khuôn chính xác cho từng khối đổ. Đặc biệt với các vị trí kết cấu phức tạp, việc sử dụng mô hình chi tiết của Tekla giúp cho nhà thầu dễ dàng lập biện pháp thi công và trình tự thi công phù hợp.

Dự toán, Lập kế hoạch, Đổ bê tông hiệu quả với Mô hình thông tin xây dựng (BIM) đáp ứng yêu cầu của công trình bê tông. Phần mềm Tekla cho phép các nhà thầu bê tông giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ công trường trôi chảy với công cụ quản lý thông tin độc nhất và mô hình bê tông công trình trực quan.

Nhờ việc nhanh chóng và dễ dàng mô hình hóa công trình với Tekla Structures, người dùng có thể tránh được những LO LẮNG không cần thiết bởi sự thiếu hoàn thiện và không thống nhất giữa các bản vẽ. Sử dụng mô hình để hoạch định, phát hiện và sớm sửa lỗi các va chạm không mong muốn và các vấn đề khác. Với phần mềm Tekla, người dùng có thể thống kê tự động bảng khối lượng nguyên vật liệu; thực hiện quản lý thông tin, trực quan hóa thông tin trên mô hình 3D và thích thú với thông tin công trình chất lượng có độ tin cậy, tính khả thi và sự hợp lý trong thời gian thực tế nhằm quản lý và phối hợp giữa các dự án tốt hơn.

Từ quá trình tiền xây dựng cho đến quản lý tại công trường, Tekla đưa đến một giải pháp hoàn thiện cho nhà thầu bê tông. Với khả năng của Tekla trong xử lý đổ bê tông và quản lý hiệu quả các thông tin mẻ đổ, phần mềm là một công cụ cần thiết cho sự cải thiện lập kế hoạch và quản lý đổ bê tông tại công trường.

Bên cạnh đó, với hệ thống thư viện ván khuôn và giáo chống đa dạng của Doka, Peri,... cho nhà thầu lập biện pháp thi công trực tiếp trên mô hình, triển khai bản vẽ và khối lượng ván khuôn được sử dụng chính xác.
Cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất đối với nhà thầu là vấn đề thanh toán khối lượng cũng sẽ được giải quyết khi khối lượng hoàn công có thể xuất ra từ mô hình sau khi mô hình đã được thay điều chỉnh theo thi công thực tế, qua đó giúp vấn đề thanh toán khối lượng được nhanh chóng.

Với Tekla, bạn có thể:

  • Đẩy mạnh dự toán và lập tiến độ;
  • Tự động xuất ra bảng khối lượng và quản lý hiệu quả thông tin;
  • Cải tiến biện pháp đổ bê tông và năng suất tại công trường;
  • Đảm bảo tính khả thi xây dựng và sớm giải quyết các lỗi;
  • Theo dõi sát sao tiến độ thực tế, quản lý và phối hợp hiệu quả với các thành viên dự án;
  • Quản lý thay đổi dễ dàng;
  • Giảm thiểu rủi ro từ tiền xây dựng tới đổ bê tông tại công trường.

Công ty HSD Việt Nam là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất phần mềm Tekla Structures của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3843 8356 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn