Trang chủ Tư vấn kết cấu dân dụng và công nghiệp

Tư vấn kết cấu dân dụng và công nghiệp

Trong giai đoạn thiết kế công trình ở Việt Nam thường được bắt đầu từ bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và đến thiết kế bản vẽ thi công. Với bộ môn kết cấu, giai đoạn thiết kế cơ sở tập trung vào việc lên phương án kết cấu sơ bộ, giai đoạn thiết kế kỹ thuật tập trung vào phân tích kết cấu để đảm bảo khả năng chịu lực, giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công tập trung vào việc triển khai bản vẽ chi tiết kết cấu và thống kê.
Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam giai đoạn thiết kế cơ sở lại thường được xem nhẹ, dẫn đến phương án kết cấu thường bị điều chỉnh nhiều ở các giai đoạn sau gây ảnh hưởng đến chi phí dự án và tiến độ thiết kế thường bị lụt khi có quá nhiều thay đổi.
Việc ứng dụng các giải pháp BIM, đặc biệt sử dụng phần mềm Tekla Structures để lên phương án ngay từ giai đoạn thiết kế cơ sở sẽ góp phần làm giảm thiểu các thay đổi thiết kế. Là giải pháp BIM chuyên dụng cho bộ môn kết cấu, Tekla Structures cho phép các kỹ sư lên phương án kết cấu 3D trực quan, với độ chính xác cao, từ các mô hình sơ bộ cho đến các mô hình chi tiết tất cả các thành phần kết cấu và quản lý các thay đổi trong quá trình thiết kế dễ dàng.

Một vấn đề quan trọng nữa thường thấy trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật hiện nay là việc triển khai mô hình phân tích thiết kế trên các phần mềm phân tích phổ biến như Sap2000, Etabs, Staad Pro,... và việc triển khai bản vẽ thường được diễn ra độc lập, phân tích thay đổi thiết kế -> sửa bản vẽ, quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần cũng gây nên những sai sót trong bản vẽ thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu là do cập nhật không đồng bộ, khi một chi tiết thay đổi kéo theo nhiều chi tiết khác thay đổi và người triển khai bản vẽ khó lòng kiểm soát được tất cả các thay đổi này. Nhưng khi sử dụng Tekla Structures, vấn đề này sẽ được cải thiện thông qua việc kết nối trực tiếp mô hình phân tích trên các phần mềm phân tích với mô hình kết cấu trên Tekla để có thể cập nhật đồng bộ các thay đổi thiết kế như vị trí kết cấu, tiết diện, vật liệu,...
Tiếp theo, khi các thay đổi đã luôn được cập nhật, các bản vẽ tổng thể về mặt bằng, mặt cắt, các chi tiết sẽ được triển khai từ mô hình kết cấu của Tekla. Khi mô hình 3D có bất kỳ các thay đổi nào, các bản vẽ liên quan đến cấu kiện đã thay đổi sẽ được cập nhật và thay đổi trên bản vẽ, các thay đổi này cũng sẽ khoanh mây để thông báo cho người sử dụng biết đâu là vị trí thay đổi.

Công ty HSD Việt Nam là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất phần mềm Tekla Structures của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3843 8356 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn