Trang chủ Tư vấn kết cấu hạ tầng

Tư vấn kết cấu hạ tầng

Giải pháp Mô hình thông tin toàn diện cho cầu (BrIM) và kết cấu dân dụng khác

Tekla Structures là một giải pháp tích hợp trong việc mô hình hóa tham số cho công trình cầu (BrlM) cho thiết kế tất cả các dạng, kích thước và vật liệu của cầu.

Công trình cầu là một dạng kết cấu gắn liền với đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống, đường cho người đi bộ, băng qua một con đường, sông hoặc các chướng ngại vật khác.

Với sự hài lòng ở mức độ cao, khách hàng của chúng tôi khẳng định rằng Tekla Structures là giải pháp BrIM mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Điều này là do mô hình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận phối hợp các công cụ và các quy trình, từ đó cung cấp cho khách hàng cả những thiết kế phức tạp như cầu theo đường cong đôi.

Với Tekla Structures bạn có thể thực hiện tất cả các dạng kết cấu cầu, bao gồm:

- Cầu dầm hẫng

- Cầu giàn thép

- Cầu vòm

- Cầu đúc

- Cầu treo

- Cầu dây văng

- Bất kỳ công cụ hỗ trợ khác hoặc tường chắn

Tekla Structures cho phép bạn thực hiện các dự án cầu, bao gồm:

- Bê tông cốt thép

- Kết cấu thép

- Bê tông đúc sẵn

- Gỗ

 

Với Tekla Structures, bạn có thể

        - Mô hình hóa kết cấu như công trình thực

        - Tự động thêm vào tuyến đường

        - Dễ dàng xác định phần quan trọng trong mô hình

        - Triển khai chi tiết cốt thép hiệu quả với mọi kích thước và độ phức tạp

        - Cập nhật mô hình mọi lúc mọi nơi

        - Thêm vào nội dung từ thư viện của bạn 

        - Hồ sơ dữ liệu và khối lượng chính xác

        - Trao đổi thiết kế trong một mô hình thống nhất

        - Giảm thiểu lỗi và lãng phí tại công trường

        - Sở hữu mô hình để quản lý tài sản                        

 

Mô hình tham số với LOD mức độ chi tiết cao

Tekla Structures là một môi trường mô hình tham số 3D mạnh mẽ nhưng đơn giản cho phép tự động hóa các tác vụ có tính lặp lại và cập nhật thay đổi liên tục. Kết quả của bạn là mô hình 3D cầu như công trình thực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu LOD 300-400.

Cuối cùng, chắc chắn rằng tất cả phần thực hiện của bạn bao gồm mô hình, tất cả bản vẽ, thống kê vật tư là chính xác. Trong chương trình hỗ trợ của chúng tôi tại Trimble, chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình trở thành chuyên gia Tekla về công trình cầu, đáp ứng yêu cầu BrIM ngày càng cao của các dự án.

Mô hình từ Tekla Structures là một quy trình giải pháp kết cấu hoàn chỉnh từ hình học tới thiết kế cốt thép hay triển khai chi tiết liên kết, đổ dữ liệu vào các thiết bị gia công chế tạo thép hoặc sản xuất bê tông đúc sẵn; tất cả các biện pháp lắp dựng, lập kế hoạch đà giáo ván khuôn bê tông và kế hoạch đổ tại công trường. Khi các bản sửa đổi được cập nhật trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư có một mô hình được sử dụng để quản lý tài sản.


1. Tự động import tuyến đường

Sử dụng Tekla Structures Bridge Creator để import tuyến đường tự động (file LandXML)

Sử dụng Tekla Structures Beam Extruder để import tuyến đường tự động (XLS)

- Tích hợp Trimble Novapoint và Tekla Civil

2. Dễ dàng thiết kế ngay cả với dự án cầu phức tạp nhất

- Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của sàn hoặc các tham số khác của cấu kiện cầu với Bridge Creator

- Xác định một hoặc nhiều phần quan trọng có thể bị hạn chế đối với tuyến đường

- Tạo lập kể cả những sàn cong đôi phức tạp nhất hoặc cấu hiện khác của cầu

- Chi tiết cốt thép sử dụng công cụ Concrete Bridges Reinforcement, đặc biệt là tạo lập cho kết cấu cốt thép của cấu kiện cong đôi.

3. Sử dụng quy trình Thiết kế tham số (algorithmic)

- Cách thức tốt nhất để tạo lập thiết kế khả thi nhanh chóng với plug-in Rhino Grasshopper

- Trình diễn mô hình trực quan với Mô hình tham số Tekla Structures

- Tạo lập thể hiện chính xác cho các đường cong đôi và bề mặt không xác định (freeform surfaces)

4. Sử dụng điểm đám mây với dự án cầu hiện tại

- Scan kết cấu hiện tại sử dụng các thiết bị định vị laser của Trimble

- Chuyển dữ liệu point cloud vào Tekla Structures hỗ trợ mô hình hóa

- Import point cloud vào Trimble RealWorks và chuyển đổi mô hình cầu vào mô hình solid được sử dụng như một đối tượng chủ thể trong Tekla Structures.

5. Mô hình hóa tham số

- Tiếp tục mô hình hóa phần đường dẫn của cầu và cấu chính, thêm các ống dẫn, móng, trụ, tấm và tường.

- Tham số của các chủ thể mô hình xác định sự tương tác của chúng với nhau, tạo ra một mô hình linh hoạt.

- Thêm hoàn thiện hình học đường cắt cho bất kỳ hình dạng, nối kết cấu bê tông, đường cắt hoặc một phần haowcj vát

- Sử dụng các vật liệu: thép, bê tông đúc sẵn, bê tông đổ tại chỗ và thậm chí cả gỗ.

- Bạn có thể đạt được LOD 300-400 thiết kế cấp độ cao.

6. Hỗ trợ kết cấu theo phương ngang

- Tekla Structures hỗ trợ những nhịp cầu dài nhất

- Dễ dàng định vị mô hình với điểm Project Base

7. Quản lý thay đổi

- Tự động cập nhật khi xảy ra các thay đổi trên mô hình, khi đó các bản vẽ được xuất ra chính xác từ mô hình 3D

- Dễ dàng thay đổi khi chỉnh sửa trực tiếp cho kết cấu thép, kết cấu bê tông và thậm chí cả các đối tượng cốt thép.

- Thực hiện các thay đổi một các dễ dàng cả với dạng hình học phức tạp khi liên kết với Rhino Grasshopper

- Khả năng phối hợp tuyệt vời với multi-user (đa người dùng) và Tekla Model Sharing.

- Cập nhật tại cùng thời điểm giữa văn phòng và công trường hay bất cứ nơi nào trên thế giới với độ tin cậy tối đa.

8. Tăng cường thiết kế với các công cụ hỗ trợ sẵn (component)

- Đảm bảo mức độ hiệu quả cao bằng cách sử dụng lại hồ sơ dữ liệu và các công cụ riêng

- Nâng cao mô hình với các công cụ tham số được tạo bởi các nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới tại Tekla Warehouse

9. Phối hợp với việc xuất định dạng file IFC  sang các nền tảng quản lý dự án như Trimble Connect, Navisworks, Autodesk 360, Projectwise

- Sử dụng mô hình cầu cho các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ: lập dự toán, lập kế hoạch, đặt hàng vật liệu, chế tạo, quản lý hàng tồn kho và hậu cần

- Xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn và đảm bảo khả năng xây dựng

Sau khi mô hình hóa 3D, bạn vẫn có thể cần tạo lập bản vẽ. Nếu vậy, với Tekla Structures, bạn có thể tự tin tạo ra tất cả các tài liệu cần thiết. Khi mô hình là chính xác, bạn có thể tạo ra tất cả các bản vẽ và danh sách vật liệu sau đây và đảm bảo 100% rằng tài liệu của bạn là chính xác.

1. Các loại bản vẽ có thể lấy ra từ mô hình Tekla

- Bản vẽ bố trí chung, Bản vẽ kỹ thuật

- Xuất bản vẽ GA trực tiếp từ mô hình

- Bản vẽ luôn luôn thống nhất với mô hình

- Dữ liệu 2D là thể hiện chính xác từ các đối tượng 3D

- Tất cả ghi chú, nhãn dán, vị trí, điểm đánh dấu, kích thước và tiến độ được xuất ra trực tiếp từ mô hình

- Hiệu quả tối đa: Khi xuất hiện các thay đổi, mô hình tự động được cập nhật

- Với các đối tượng tương tự, Tekla Structures có thể đếm được và clone bản vẽ tự động

2. Danh mục vật tư cho sản xuất

- Sử dụng các mẫu có sẵn cho danh mục vật tư

- Kiểm soát danh mục vật tư với Công cụ Tekla Structures Model Organizer 

- Có sẵn bộ tiêu chuẩn địa phương

3. Bản vẽ gia công, Bản vẽ cốt thép

- Các bản vẽ cốt thép kể cả với các cốt thép phức tạp

4. Tiến độ uốn thép

- Lập tiến độ uốn thép khả thi với các thanh thép theo chuẩn và không theo chuẩn.

- Tự động đếm số trong Rebar Cast Units

5. Bản vẽ thi công

- Chi tiết công việc với các bản vẽ trình tự lắp dụng (hỗ trợ 4D)

- Ảnh chụp màn hình 3D chất lượng cao từ mô hình

Mô hình hóa cốt thép hiệu quả

- Mô hình hóa cốt thép tham số thông minh

- Bất kể kích thước và độ phức tạp

- Tạo và sở hữu các cấu kiện cốt thép điển hình

- Tự động đếm cốt thép

- Tạo hồ sơ dữ liệu trực tiếp từ mô hình

- Dễ dàng kiểm tra va chạm, dự báo va chạm trước khi đưa ra thi công

- Tránh các lỗi gia công cốt thép tại công trường

- Các thay đổi dự án được điều chỉnh dễ dàng

- Cải thiện chất lượng với bảng thông kê khối lượng và dự toán

- Xuất dữ liệu tự động sang phần mềm MES

- Xuất dữ liệu tự động cho cắt và uốn thép và hệ thống lưới thép hàn

- Hướng dẫn lắp đặt cốt thép trực quan

- Giảm thiểu RFIs, cho tiền gia công chế tạo và bố trí cốt thép hiệu quả hơn.