Tag: hoithaotekla

hoithaotekla

Tổng kết hội thảo Tekla Vietnam User Day 2019 - Ngày hội người dùng Tekla Việt Nam 2019

Tổng kết hội thảo Tekla Vietnam User Day 2019 - Ngày hội người dùng Tekla Việt Nam 2019
08/04/2019 | 05:11 PM

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 05/2017 (2): Kết hợp Tekla Structures và IDEA StatiCa cho thiết kế liên kết phức tạp

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 05/2017 (2): Kết hợp Tekla Structures và IDEA StatiCa cho thiết kế liên kết phức tạp
31/05/2017 | 02:19 AM
Tại hội thảo trực tuyến này, các kỹ sư có thể tìm hiểu sự tích hợp giữa phần mềm kết cấu thép ở cấp độ LOD400 và phần mềm liên kết FEM hiệu quả cho phân tích nhanh chóng và tối ưu các liên kết tiêu chuẩn cũng như phi tiêu chuẩn...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 05/2017 (1): Phát triển mới nhất giúp nâng cao hiệu quả cho chi tiết và chế tạo kết cấu thép phức tạp

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 05/2017 (1): Phát triển mới nhất giúp nâng cao hiệu quả cho chi tiết và chế tạo kết cấu thép phức tạp
08/05/2017 | 02:10 AM
Tham gia hội thảo trực tuyến ngay hôm nay để tìm hiểu những cải tiến mới nhất hỗ trợ sự phối hợp quy trình công việc tại đơn vị bạn. Điểm cốt lõi nằm ở việc sử dụng bent plates, thang xoắn và sàn cong cũng như những phương pháp hiệu quả nhất khi làm việc với các loại component phức tạp...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 04/2017 - Dự án của High Concrete Group chiến thắng cuộc thi sử dụng mô hình công trình để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cấu kiện đúc sẵn

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 04/2017 - Dự án của High Concrete Group chiến thắng cuộc thi sử dụng mô hình công trình để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cấu kiện đúc sẵn
19/04/2017 | 04:24 AM
High Concrete Group, LCC là một doanh nghiệp tư nhân có gần 50 năm sản xuất và phân phối kết cấu bê tông đúc sẵn tại Mỹ. Sự đầu tư nghiêm túc và đúng đắn cho những ứng dụng, cải tiến mới của khoa học công nghệ đã mang lại giải thưởng cuộc thi BIM Award cho High Concrete...Tập đoàn High Concrete đã giành được chiến thắng với dự án bê tông đúc sẵn 1200 Intrepid to life nhờ phần mềm Tekla...

Hội thảo Tekla trực tuyến (Số đặc biệt): Buổi giới thiệu trước khi phát hành chính thức Tekla Structures 2017 dành cho Steel

Hội thảo Tekla trực tuyến (Số đặc biệt): Buổi giới thiệu trước khi phát hành chính thức Tekla Structures 2017 dành cho Steel
23/02/2017 | 07:41 AM
Tham gia hội thảo trực tuyến này để tìm hiểu những phát triển mới nhất của Tekla Structures 2017 tập trung vào mô hình hóa và chế tạo kết cấu thép. Sau đây là những điểm nổi bật...

Hội thảo Tekla trực tuyến (Số đặc biệt): Buổi giới thiệu trước khi phát hành chính thức Tekla Structures 2017 dành cho Precast

Hội thảo Tekla trực tuyến (Số đặc biệt): Buổi giới thiệu trước khi phát hành chính thức Tekla Structures 2017 dành cho Precast
23/02/2017 | 02:39 AM
...cấu hình Tekla Structures 2017 cho kết cấu bê tông đúc sẵn đặc biệt hướng đến nhóm người dùng phụ trách chính cho lập kế hoạch sản xuất và quản lý các nhiệm vụ liên quan. Bộ thiết lập chuyên biệt các tính năng phần mềm cho phép sử dụng các mô hình và thông tin mô hình hiệu quả hơn, qua đó, quản lý và điều phối quá trình sản xuất bê tông đúc sẵn đơn giản, dễ dàng...