Tag: phan mem thiet ke ket cau

phan mem thiet ke ket cau

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho Nhà thầu bê tông

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho Nhà thầu bê tông
25/02/2015 | 08:26 AM
Hãy đăng ký tham dự Hội thảo Tekla trực tuyến ngay hôm nay để nghe những chia sẻ từ nhóm chuyên gia của Tekla về những cải tiến trong năng suất mà phiên bản mới mang đến và tìm hiểu thêm về giải pháp độc đáo của Tekla dành cho việc mô hình hóa và quản lý đổ bê tông...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho mảng Bê tông đúc sẵn

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho mảng Bê tông đúc sẵn
25/02/2015 | 04:34 AM
Giải pháp này giới thiệu một bộ sưu tập những chức năng mới và cải tiến hỗ trợ hiệu quả cho việc triển khai chi tiết, giúp cải thiện khả năng sử dụng và công tác triển khai chi tiết hàng ngày...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho mảng Thép

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho mảng Thép
25/02/2015 | 03:44 AM
Tại Tekla, chúng tôi nghĩ Bảo trì không chỉ là chăm sóc công cụ phần mềm của khách hàng. Chúng tôi tin rằng Bảo trì bên cạnh đó cũng cần phải giúp cho kỹ năng sử dụng phần mềm của chính các khách hàng liên tục được nâng cấp đi liền theo những cải tiến của sản phẩm...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho đơn vị Tư vấn thiết kế kết cấu

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 03/2015 – Buổi giới thiệu trước khi chính thức phát hành: Tekla Structures 21 dành cho đơn vị Tư vấn thiết kế kết cấu
25/02/2015 | 03:16 AM
Một vài điểm giới thiệu trước về tính năng mới Tekla Model Sharing giúp những người dùng thoải mái làm việc với cùng một mô hình trong cùng một thời điểm tại nhiều địa điểm và múi giờ khác nhau...