Tag: tekla warehouse

tekla warehouse

Một số khái niệm khi sử dụng công cụ Straight Staircase

Một số khái niệm khi sử dụng công cụ Straight Staircase
22/04/2019 | 03:35 PM
Tính năng mở rộng Straight Staircase đã sẵn sàng cho tải về từ Tekla Warehouse. Công cụ này sử dụng sự kết hợp giữa Direct Modification và Straight Staircase property pane để chèn và quản lý cầu thang trong một môi trường mô hình hóa như công trình thực.

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2018: Tekla Warehouse - Các sản phẩm thực được phân phối kỹ thuật số

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2018: Tekla Warehouse - Các sản phẩm thực được phân phối kỹ thuật số
07/08/2018 | 10:38 AM

PERI xuất bản cấu kiện ván khuôn 3D thông minh trong Tekla Warehouse

PERI xuất bản cấu kiện ván khuôn 3D thông minh trong Tekla Warehouse
12/04/2016 | 07:21 AM
Tính sẵn dùng của các cấu kiện PERI SKYDECK và TRIO thông minh, chính xác sẽ giúp tiết kiệm thời gian mô phỏng và cải thiện chất lượng mô hình và các thông tin tích hợp bên trong, bởi vì chúng đã được chứng thực bởi nhà sản xuất...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 06/2015 – Tekla giúp quản lý chuỗi cung ứng dựa trên mô hình thông qua Tekla Warehouse

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 06/2015 – Tekla giúp quản lý chuỗi cung ứng dựa trên mô hình thông qua Tekla Warehouse
26/05/2015 | 03:43 AM
Đối với nhà thầu, thông tin đúng, chính xác rất cần thiết cho việc lập tiến độ và kế hoạch thu mua phải sẵn sàng trong những giai đoạn đầu ở quy trình BIM. Đối với nhà cung cấp, Tekla Warehouse có thể mang đến lợi thế cạnh tranh bằng cách đưa các sản phẩm mô hình 3D sẵn dùng cho số lượng ngày càng gia tăng của các nhà mô hình hóa thông tin xây dựng...

Tekla Structures 21 Chính Thức Phát Hành!

Tekla Structures 21 Chính Thức Phát Hành!
12/03/2015 | 05:47 PM
Tekla Structures 21 cải tiến quy trình xây dựng với khả năng tương tác được nâng cao và tính dễ sử dụng. Phiên bản mới nâng cấp khả năng phối hợp với các Kiến trúc sư và các Kỹ sư thiết kế nhà máy hoặc cơ điện (MEP)...