Tag: tekla webinar

tekla webinar

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 10/2019: Tận dụng tối đa hồ sơ dự án nhờ Môi trường dữ liệu chung Trimble Connect

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 10/2019: Tận dụng tối đa hồ sơ dự án nhờ Môi trường dữ liệu chung Trimble Connect
26/09/2019 | 04:20 PM
Trimble Connect là một nền tảng cộng tác dựa trên đám mây, kết nối các luồng công việc rời rạc vào một quy trình làm việc tích hợp hơn. Trimble Connect cung cấp thông tin xây dựng cho tất cả mọi người trong nhóm Design-Build-Operation, cho phép tất cả các bên liên quan chia sẻ, xem xét, phối hợp và bình luận về các mô hình xây dựng đầy đủ dữ liệu. Mọi nơi. Bất cứ lúc nào.

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (1): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Thép

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (1): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Thép
03/09/2019 | 10:25 AM

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2019: 45 phút Tekla - Giải pháp BIM cho công nghệ đúc sẵn

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2019: 45 phút Tekla - Giải pháp BIM cho công nghệ đúc sẵn
05/08/2019 | 03:47 PM

Hướng dẫn tham dự hội thảo Tekla trực tuyến từ Trimble

Hướng dẫn tham dự hội thảo Tekla trực tuyến từ Trimble
25/06/2019 | 11:41 AM
Webinar là từ viết tắt của web-based seminar là việc trình bày bài thuyết trình, buổi học thuật, hay một hội thảo trực tuyến (online).

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 04/2016 – Kỷ nguyên mới của sự phối hợp – Tekl Model Sharing

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 04/2016 – Kỷ nguyên mới của sự phối hợp – Tekl Model Sharing
28/03/2016 | 06:58 AM
Với Tekla Model Sharing, bạn đặt mô hình trên máy trạm và việc chỉnh sửa được thực hiện ngoại tuyến. Kết nối mạng chỉ cần thiết khi bạn thực hiện đồng bộ hóa với các bên khác vài lần một ngày...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 12/2015 – Tại sao phần mềm kết cấu BIM của bạn cần phải cung cấp được Mức phát triển 350/400 vượt khỏi giới hạn?

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 12/2015 – Tại sao phần mềm kết cấu BIM của bạn cần phải cung cấp được Mức phát triển 350/400 vượt khỏi giới hạn?
25/11/2015 | 04:12 AM
Viện kiến trúc sư Mỹ (AIA – American Institute of Architects) đã làm rõ giá trị kỳ vọng về BIM này bằng một tài liệu hướng dẫn “Mẫu biên bản Mô hình hóa thông tin công trình AIA G202-2013”, đã được dùng làm cơ sở cho tài liệu tham vấn mở rộng cho ngành công nghiệp của BIMForum...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2014 – Tekla cho chế tạo bê tông đúc sẵn

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2014 – Tekla cho chế tạo bê tông đúc sẵn
28/07/2014 | 08:37 AM
Đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến tháng này để xem những bước phát triển mới của Tekla Structures và tìm hiểu nguồn thông tin trong mô hình mang đến những lợi ích gì trong xuyên suốt quy trình sản xuất bê tông đúc sẵn...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 07/2014 – ARUP: Mang Trái tim và Linh hồn vào dự án

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 07/2014 – ARUP: Mang Trái tim và Linh hồn vào dự án
19/06/2014 | 11:01 AM
Bạn đã biết gì về Arup? Một công ty với 10.000 nhân viên trên toàn cầu luôn có những ý tưởng độ phá về các đường lối kiến trúc...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 06/2014 – Giảm lãng phí thông qua Ảo hóa Thiết kế và xây dựng với Weitz

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 06/2014 – Giảm lãng phí thông qua Ảo hóa Thiết kế và xây dựng với Weitz
27/05/2014 | 08:20 AM
Thông qua hai dự án tham khảo, Jared Schleifer- Trưởng nhóm thi công Weitz sẽ tiết lộ làm thế nào họ cải tiến khả năng dự toán và hiệu quả trong công việc...

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 02/2012 - từ qui trình BIM đến công trường

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 02/2012 - từ qui trình BIM đến công trường
14/02/2012 | 11:09 AM
Công ty xây dựng McCarthy: Đảm bảo thiết kế trong qui trình BIM (Building Information Modeling) đang được thực thi tại công trường.