Tag: tekla

tekla

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 10/2019: Tận dụng tối đa hồ sơ dự án nhờ Môi trường dữ liệu chung Trimble Connect

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 10/2019: Tận dụng tối đa hồ sơ dự án nhờ Môi trường dữ liệu chung Trimble Connect
26/09/2019 | 04:20 PM
Trimble Connect là một nền tảng cộng tác dựa trên đám mây, kết nối các luồng công việc rời rạc vào một quy trình làm việc tích hợp hơn. Trimble Connect cung cấp thông tin xây dựng cho tất cả mọi người trong nhóm Design-Build-Operation, cho phép tất cả các bên liên quan chia sẻ, xem xét, phối hợp và bình luận về các mô hình xây dựng đầy đủ dữ liệu. Mọi nơi. Bất cứ lúc nào.

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (2): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Bê tông

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (2): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Bê tông
03/09/2019 | 11:43 AM

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (1): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Thép

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 09/2019 (1): Phát triển mới nhất cho phiên bản Tekla Structures 2019i phần Thép
03/09/2019 | 10:25 AM

Hội thảo Tekla trực tuyến: Tekla Model Sharing - Cộng tác là tương lai của ngành công nghiệp xây dựng 4.0

Hội thảo Tekla trực tuyến: Tekla Model Sharing - Cộng tác là tương lai của ngành công nghiệp xây dựng 4.0
19/08/2019 | 11:14 AM

Thi lấy Chứng Chỉ Tekla Professional Certificate 2019 (28/09/2019)

Thi lấy Chứng Chỉ Tekla Professional Certificate 2019 (28/09/2019)
08/08/2019 | 03:14 PM

Tekla Professional Certificate 2019

Tekla Professional Certificate 2019
08/08/2019 | 03:00 PM

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2019: 45 phút Tekla - Giải pháp BIM cho công nghệ đúc sẵn

Hội thảo Tekla trực tuyến tháng 08/2019: 45 phút Tekla - Giải pháp BIM cho công nghệ đúc sẵn
05/08/2019 | 03:47 PM

Luminary Building - Một tòa nhà phức hợp cao tầng độc đáo

Luminary Building - Một tòa nhà phức hợp cao tầng độc đáo
22/07/2019 | 04:25 PM

Hội thảo Tekla trực tuyến: Ứng dụng Tekla Structures và Rhino/Grasshopper trong mô hình hóa các kết cấu công trình phức tạp (Cầu – Hầm)

Hội thảo Tekla trực tuyến: Ứng dụng Tekla Structures và Rhino/Grasshopper trong mô hình hóa các kết cấu công trình phức tạp (Cầu – Hầm)
12/07/2019 | 04:41 PM

Hướng dẫn tham dự local webinar/ hội thảo Tekla trực tuyến từ HSD Việt Nam

Hướng dẫn tham dự local webinar/ hội thảo Tekla trực tuyến từ HSD Việt Nam
12/07/2019 | 04:34 PM