Trang chủ Tin tức chung Trimble công bố dự án chiến thắng cuộc thi Tekla BIM Awards Asia 2018

Trimble công bố dự án chiến thắng cuộc thi Tekla BIM Awards Asia 2018

Ngày 12/7/2018 ti Seoul, Trimble công b d án chiến thng Tekla BIM Awards 2018 khu vực châu Á.

Ti cuc thi năm nay, dự án Lotte World Tower của đơn vị Lotte Engineering & Construction from South Korea giành v trí dn đu và vinh d là d án ng dng BIM xut sc nht châu Á 2018.

Cuc thi Tekla Asia BIM Awards đưc t chc thưng niên hai năm mt bi Hãng Trimble cùng s tham gia ca các nưc khu vc châu Á bao gm Hàn Quc, Singapore, Indonesia, Philippin, Thái Lan và Vit Nam. Vi mong mun chia s câu chuyn thành công ca các doanh nghip xây dng dân dng, công nghip ti các khu vc, cuc thi còn là nơi tôn vinh các d án vi nhng kết qut bc nh ng dng công ngh mi Tekla BIM. Thêm vào đó, các d án chiến thng khu vc châu Á s có cơ hi tham gia tiếp cuc thi Tekla BIM Awards toàn cầu năm nay.

Năm nay, 18 d án đến t 6 nưc đã đưc trình bày và tri qua mt vòng thi bình chn trc tuyến công khai, vòng chm đim ca hi đng giám kho là các chuyên gia trong ngành đến t 7 nưc da trên tính phi hp, s sáng to trong vic ng dng các gii pháp và kh năng xây dng ca Tekla. Kết qu cui cùng, d án Lotte World Tower của đơn vị Lotte Engineering & Construction giành v trí s 1, tiếp ngay sau là dự án Vinhomes Landmark 81 từ Việt nam, và dự án Viento từ Philippin.

Lotte World Tower là tòa nhà chc tri cao nht thế gii ti thi đim này, quá trình xây dng bao gm nhiu h kết cu phc tp chia làm bốn khu vực. Không ch vy, tiến độ gấp rút yêu cầu vic kiểm duyệt nhanh và thiết kế chính xác đ ngăn chn các ri ro t vic thay đổi phương án.

Đ gii quyết nhng vn đ này, Lotte đã s dng phn mm Trimble BIM ngay t đu xây dng. Thông qua đó, h có th đơn gin hóa quá trình xây dng phc tp vi s kim duyt thiết kế nhanh chóng, đ thu thp và chia s thông tin thiết kế, và đ trao đi mt cách chính xác gia nhng ngưi liên quan. Kết qu là, h đã có th rút ngn thi gian xây dng, đm bo cht lưng và an toàn xây dng cùng mt lúc.

Giám đc điu hành ca Khi Xây dng ENG ca Lotte E&C ông Gyu-dong Kim cho biết: "Lotte E&C đã có th rút ngn thi gian xây dng xung 79% bng cách ng dng mô hình Trimble BIM cho các dng cu trúc đc bit." Ông b sung thêm: “Chúng tôi rt vui mng khi tham gia cuc thi cùng các công trình xây dng hàng đu ca châu Á, và gii thiu Lotte World Tower như là mt minh chng ng dng BIM thành công trên toàn thế gii. Chúng tôi s tiếp tc s dng các công ngh mi ca Tekla đ phát trin xây dng thông minh."

Ngưi chiến thng gii thưng Tekla Asia BIM năm nay s đưc t chc chuyến tham quan hc tp BIM 4 ngày 3 đêm ti Singapore. Ngoài ra, nhng d án chiến thng này s tiếp tc tham d 'Tekla Global BIM Awards’ bt đu vào tháng 7 và cnh tranh vi các d án chiến thng t mi khu vc châu lc. D án chiến thng cui cùng ca Gii thưng toàn cu s đưc công b trong tháng Chín này.

Xem lại các dự án tham dự Tekla BIM Awards 2018 khu vực châu Á

 

Cập nhật các tin tức và sự kiện Tekla:

"Thích" chúng tôi tại Facebook

Theo dõi chúng tôi trên YouTube

Tìm thấy chúng tôi trên LinkedIn

Tweet với chúng tôi trên Twitter

 

Công ty HSD Việt Nam là đơn vị tư vấn, phân phối, đào tạo và chuyển giao phần mềm Tekla Structures được ủy quyền của hãng Trimble tại Việt Nam. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 024 3512 2447 (Hà Nội) – 028 3843 8356 (Tp. HCM) hoặc thông qua email info@hsdvn.com.vn