Trang chủ VICO OFFICE

VICO OFFICE

Vico Office™ được xây dựng như là một nền tảng BIM trung tính. Sử dụng Vico Office, các chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng có thể hợp tác một cách hiệu quả, cải thiện khả năng dự báo, giảm rủi ro, quản lý chi phí, và tối ưu hóa tiến độ thi công trên những dự án xây dựng lớn, phức tạp.